Дейности

 

Дейности

„Пътстрой ВДХ” ЕАД е компания, специализирана в инженеринг – проектиране и изграждане на специфични инфраструктурни проекти с различен мащаб и обществено значение, чиято дейност е сертифицирана по международните стандарти за качество – БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001

  • Проектиране, изграждане, строително-монтажни работи при строителство, ремонт, поддържане на пътища, пътни обекти, пътни принадлежности, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктуриата около тях, пристанищна и летищниа инфраструктура

  • Зимно поддържане на пътища

  • Изграждане, въвеждане в експлоатация, строително монтажни работи, ремонт и поддържане на детски площадки, спортни площадки и съоръжения

  • Изграждане, строително-монтажни работи на водопроводни и канализационни системи и мрежи, пречиствателни станции за питейни и отпадни води, помпени станции

  • Строителни дейности при изграждане на обекти, свързани с управление и оползотворяване на отпадъци

  • Услуги с механизация и автотранспорт

  • Производство на асфалтови смеси