Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800