Изграждане на мрежа от велосипедни алеи извън трасето на бързата автобусна линия – етап I в обхвата на централна градска част и прилежащите квартали на гр. Бургас