Лот 4 – Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394,73 до км 23+199,86 и от км 25+344 до 38+100,31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич