Инженеринг – проектиране и строителство на обект Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540