Регионално депо Братово-запад: стопански двор, сграда за временно съхранение на отпадъци, сгради „Сепариране“, „Компостиране“ и „Готов компост“, административна сграда, локална пречиствателна станция и екопарк