Реконструкция на Път I-9 Слънчев бряг-Бургас от км 212+223 до км 217+000