Рехабилитации на общински пътища, свързващи селата Българи и Кости с общински център Царево и с републиканската пътна мрежа чрез път ІІ-99 граница с Румъния – Варна – Бургас – граница с Турция