Изграждане на подобекти в регионално депо Братово-запад и площадкова инфраструктура в землището на с. Полски извор, Община Камено, област Бургас