Проектиране и строителство на претоварна станция за отпадъци – Карнобат по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас”, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013”